Loading

wait a moment

Category: travel news

ทางกายภาพเพื่อนำชีวิตที่สำคัญ

มันไม่ได้เป็นถ้าเมฆแยกและเธอก็เห็นแสง มุมมองใหม่ของแคลร์เป็นผลมาจากการคำนวณตัวเองและอัปยศอดสู เธอพยายามที่จะผลักดันความรู้สึกไม่สบายทางกายภาพเพื่อนำชีวิตที่สำคัญ หลังจากที่เกิดอาการโคม่าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำทางการแพทย์ในระยะเวลา 16 วันเมื่ออายุได้ 13 ปีเธอได้จินตนาการว่ามูลนิธิ Claire’s Place ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินในการดิ้นรนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

ตลาดโรงเกลือ หรือ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก

สนุกกับการช็อปปิ้งสินค้าเบรนด์เนมมือสองในตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยภายในตลาดโรงเกลือแห่งนี้ได้แบ่งออกเป็นตลาดย่อยด้วยกัน 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดโรงเกลือใหม่) ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดโกลเดนเกต) และตลาดเบญจวรรณ ทั้งนี้ในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-08.00 น. จะมีพ่อค้าแม่ค้า ชาวกัมพูชาเดินทางข้ามด่านชายแดนเข้ามาขายของ

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัด ภายในมีการแบ่งพื้นที่การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย รวมถึงการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอาคารชั้นบนของพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องที่ 1 ห้องประวัติศาสตร์เมืองเลย จัดแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ