Loading

wait a moment

“บุหรี่” ทำลายสุขภาพ “ผู้หญิง”

ชี้หญิงไทยรับควันบุหรี่มือสองในบ้านกว่า 8 ล้านคน ที่ทำงานกว่า 1.3 ล้านคน พบภาคใต้วิกฤตสุด ห่วงวัยรุ่นหญิงสูบเพิ่มขึ้น ด้านประธานราขวิทยาลัยสูติฯ ชี้ “บุหรี่” ทำลายสุขภาพผู้หญิงตลอดชีวิต ทำปวดประจำเดือนมากขึ้น มีลูกยาก อาการวัยทองมากขึ้น ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยลง ก่อมะเร็งปากมดลูกสูงทั้งที่ป้องกันได้ หน้าแก่ไว อายุขัยสั้นลง หมอรามาฯ ย้ำควันบุหรี่มือสอง มือสามอันตรายไม่ต่างจากสูบเอง

น. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวในงานเสวนา “พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ” ว่า แม้อัตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทยในปัจจุบันจะไม่มากเมื่อเทียบกับผู้ชาย โดยอยู่ที่ 2.2% ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 40.5% แต่จากการสำรวจความชุกการสูบบุหรี่ของนักเรียนไทยอายุ 13-15 ปี พบว่า วัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปี 2551 เป็น 5% ในปี 2558 ขณะที่นักเรียนชายยังคงที่อยู่ประมาณ 21% ถือเป็นสัญญาณอันตราย โดยประเด็นที่น่าห่วงคือเยาวชนหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ก็ยิ่งมีแนวโน้มเยาวชนไทยสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะมีหลักฐานการวิจัยจากต่างประเทศว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อมากลายไปสูบบุหรี่ธรรมดา โดยข้อมูลผลการสรวจการบริโภคยาสูบเยาวชนระดับโลก พบว่า เยาวชนอายุ 13-15 ปีของประเทศไทยปี 2558 มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 3.3 เป็นเยาวชนชายร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิง ร้อยละ 1.9 โดยมีความเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth